وقتی جناحی در انتخابات موفق نبوده، باید دچار تحول شود

انتقادهای یک اصولگرا از جمنا

به گزارش سرویس خبری ایران و به نقل از ایلنا/ حسن غفوری فرد درباره مطرح شدن بحث نواصولگرایی که این روزها از برخی از سوی اصولگرایان مطرح می‌شود با بیان اینکه تنوع‌طلبی و تجدیدطلبی در ساختار، بهای...ادامه